Start   >   Raporty bieżące   >   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

RB 8/2021

Zarząd Emitenta (Pragma Inkaso S.A.), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 19 marca 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu.

2) Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

4) Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

data wpisu: 19 lutego 2021 16:05

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl