Start   >   Raporty bieżące   >   Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport ESPI 44/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką prawa handlowego z/s w Katowicach umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72, za cenę 6.400.000,- zł netto.

W celu wykonania postanowień umowy przedwstępnej Emitent rozwiąże z BNP Paribas Bank Polska S.A. (aktualnym właścicielem nieruchomości) umowę leasingu zwrotnego i przejmie nieruchomość za zapłatą pozostałych rat leasingowych, a następnie przeniesie własność nieruchomości na nabywcę jednocześnie zawierając z nim umowę najmu z prawem do podnajmu. Dzięki temu Emitent spłaci zadłużenie z tytułu leasingu oraz pozyska na działalność operacyjną grupy środki własne ulokowane dotychczas w nieruchomości w wysokości ok. 3 mln zł. Wartość nieruchomości w księgach Emitenta to 5.871.126,02 zł.

O sprzedaży nieruchomości przez inną spółkę zależną – Brynowska 72 sp. z o.o. i zawarciu z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowy leasingu zwrotnego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. O połączeniu ze spółką Brynowska 72 sp. z o.o. Emitent poinformował w raporcie nr 27/2015 w dniu 1 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

data wpisu: 8 listopada 2018 19:22

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl