Start   >   Raporty bieżące   >   Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii G

Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii G

RB 24/2020

Zarząd Pragma Inkaso S.A.  Emitent informuje, że w dniu 22 lipca 2020 r. podjął decyzję o wcześniejszym częściowym wykupie obligacji serii G. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 Warunków Emisji.

Wcześniejszy wykup obejmuje część obligacji serii G, tj. 28.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 2.800.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.

Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 30 lipca 2020 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 06 sierpnia 2020 r.

Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji, w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia.

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z Warunkami Emisji.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 22 lipca 2020 16:19

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl