Start   >   Raporty bieżące   >   Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r.

Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r.

Raport 11/2019

Emitent w uzupełnieniu opublikowanego w dniu 9 września 2019 r. raportu okresowego za pierwsze półrocze w załączeniu uzupełnia go o raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że omyłkowo dołączył do opublikowanego sprawozdania wyłącznie raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego a pominął raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego.

Załączniki:

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso za 1 H 2019

data wpisu: 11 września 2019 10:41

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl