Start   >   Raporty bieżące   >   Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G
– informacja w sprawie stanu niedoboru

Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G
– informacja w sprawie stanu niedoboru

 

RB  12/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał wpłaty kwoty 107.276,21 zł (Wpłata), odpowiadającej kwocie niedoboru w zabezpieczeniu obligacji serii G Emitenta (Obligacje).

Wpłata dokonana została na rachunek bankowy administratora zastawu ustanowionego dla zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych funduszu Pragma 1 FIZ, zabezpieczającego Obligacje.

Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Pragma 1 FIZ objętych zastawem rejestrowym zabezpieczającym Obligacje oraz kwoty Wpłaty stanowi 130 % wartości nominalnej obligacji serii G.

data wpisu: 31 marca 2021 16:50

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl