Start   >   Raporty bieżące   >   Nabycie i umorzenie wszystkich obligacji serii G

Nabycie i umorzenie wszystkich obligacji serii G

 

RB 14/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku, informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku Emitent nabył 26.000 pozostających  w obrocie obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 zł („Obligacje serii G”) oraz celem zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z przedterminowego wykupu Obligacji serii G dokonał rozliczenia: kwoty 2.600.000,00 zł tytułem wartości nominalnej Obligacji serii G, kwoty 17.420,00 zł tytułem odsetek oraz kwoty 1.300,00 zł tytułem premii.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie umorzenia Obligacji serii G.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 16 kwietnia 2021 17:13

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl