Start   >   Raporty bieżące   >   Informacja dodatkowa dotycząca powodów dokonania zmiany publikacji raportów okresowych

Informacja dodatkowa dotycząca powodów dokonania zmiany publikacji raportów okresowych

RB 18/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2020, 15/2020 oraz 16/2020 dotyczących przesunięcia terminów publikacji raportów okresowych Emitent informuje, iż powodem zmiany była chęć uwzględnienia w raportach (a w szczególności raporcie rocznym) efektów transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i transakcji im towarzyszących (o których Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2020, 13/2020, 17/2020) i czas niezbędny na zrealizowanie niezbędnych w tym zakresie prac, które z kolei wpłynęły na konieczność przesunięcia raportu kwartalnego.

data wpisu: 1 czerwca 2020 15:24

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl