Start   >   Raporty bieżące   >   Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2

Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2

RB 25/2020

W nawiązaniu do RB 19/2020 Emitent informuje, iż w dniu 22 lipca 2020 r. dokonał na rzecz byłych Inwestorów funduszu Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty spłaty kwoty 430 tyś zł, tj. kwoty 20,56 zł na jeden certyfikat w Funduszu wg stanu sprzed umorzenia certyfikatów Inwestorów.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 23 lipca 2020 12:27

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl