Start   >   Raporty bieżące   >   Całkowita spłata zobowiązań gwarancyjnych wobec Inwestorów Bonus 2 oraz Bonus 3

Całkowita spłata zobowiązań gwarancyjnych wobec Inwestorów Bonus 2 oraz Bonus 3

RB 7/2021

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2020 z dnia 22.12.2020 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 08.02.2021 r., Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 9 lutego 2021 r. Emitent dokonał całkowitej spłaty zobowiązań gwarancyjnych wobec byłych Inwestorów funduszu Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Łączna kwota spłaconych zobowiązań gwarancyjnych wobec byłych Inwestorów Bonus 2 wyniosła 3.466.519,10 zł, a w wobec byłych Inwestorów Bonus 3 wyniosła 1.802.154,02 zł.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

data wpisu: 10 lutego 2021 11:17

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl