FreshMail.pl

Pragma Inkaso S.A.

Czarnohucka 3,
42-600 Tarnowskie Góry

  • 0000294983
  • 645 22 74 302
  • 277810566

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 3.680.000 zł opłacony w całości.
Konto bankowe: 17 1020 2368 0000 2802 0232 6601 PLN

*
*

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl