FreshMail.pl

Start   >  Komunikaty prasowe   >  Pragma Inkaso podtrzymuje strategię działania

Pragma Inkaso podtrzymuje strategię działania

14 listopada 2016 r. Pragma Inkaso SA opublikowała dane finansowe za trzy kwartały. Spółka pokazuje rosnące wyniki i zapewnia o podtrzymaniu strategii rozwoju.

Skonsolidowane przychody netto wyniosły 9.528 tys. zł i wzrosły o 8% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Największy udział w przychodach (57%) ma usługa faktoringu realizowana przez spółkę Emitenta Pragma Faktoring SA. W tym zakresie przychody skoczyły o 17% pobijając dotychczasowy rekord i po raz pierwszy przekroczyły 5 mln zł w kwartale, a portfel jej należności osiągnął również historycznie najwyższy poziom 102 mln zł.

Widoczny wzrost można zauważyć też w zakresie przychodów z tytułu zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi (windykacja portfeli wierzytelności bankowych o charakterze biznesowym). Tu Spółka w III kwartale podwoiła ich wartość do poziomu 1.226 tys. zł. Na koniec września br. Pragma Inkaso zarządzała łącznie w funduszach portfelami wierzytelności o wartości nominalnej przekraczającej kwotę 1,3 mld zł.

„Faktoring oraz serwisowanie NPL (non-performing loans) to obszary dynamicznego wzrostu w ramach Grupy Pragma. Realizacja naszej strategii rozwoju od kilku lat przynosi satysfakcjonujące efekty i wciąż jest aktualna. Jako Zarząd – obserwując ciągły wzrost sprzedaży w prawie wszystkich liniach biznesowych – skupiamy się na zapewnieniu kapitału, który umożliwi kolejne wzrosty wyników i wartości Spółki.” – podsumowuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA.

Spółka spodziewa się wysokich wolumenów kontraktacji NPL w IV kwartale, co w efekcie na koniec roku ma dać wynik w tym zakresie 2,5-krotnie wyższy niż w 2015 r. To natomiast przełoży się na kolejny skok przychodów Pragma Inkaso z tytułu serwisowania tych portfeli.

W III kwartale wzrost przychodów Spółka odnotowała także w zakresie tradycyjnie świadczonej przez nią usługi windykacji na zlecenie wierzytelności poza pakietowych. W ramach spółki zależnej od III kwartału rozwija także swój nowy produkt leasing w e-commerce.

Zarząd podkreśla dobrą sytuację finansową Spółki. Portfel wierzytelności rotuje przeszło cztery razy w roku, generując w trakcie trzech kwartałów br. 416 mln zł wpłat gotówkowych. Dług finansowy netto wynosi 182 % kapitału własnego, a większość zobowiązań finansowych ma charakter długoterminowy.

„Zadłużenie finansowe jest na niskim poziomie. Zawsze podkreślam, szczególnie biorąc pod uwagę poziom rotacji portfela i fakt, że przeważająca część portfela Grupy to wierzytelności faktoringowe, że poziom bezpiecznej dźwigni finansowej w tym segmencie jest wielokrotnie wyższy niż w obszarze portfeli NPL, przez pryzmat którego czasami bywa oceniana Grupa” – tłumaczy Tomasz Boduszek.

data wpisu: 15 listopada 2016 14:05

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl