FreshMail.pl

Start   >  Komunikaty prasowe

Wartość nominalna portfela Funduszu Sekurytyzacyjnego Pragma Inkaso osiągnęła kwotę 555 mln zł

Dziś tj. 1 czerwca 2015 r. Fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał umowę z bankiem komercyjnym o łącznej wartości nominalnej 60.226 tys. zł.  Po dokonaniu transakcji wartość nominalna portfela Pragma 1 FIZ NFS osiągnęła kwotę 555 mln zł, z czego 325 mln zł – to zakupy w 2 kwartale br. „Rozwój funduszu […]

Umiarkowanie pozytywne wyniki GK Pragma Inkaso po 1 kwartale

14 maja br. GK Pragma Inkaso opublikowała dane finansowe za I kwartał 2015 r. Zarząd ocenia je jako „umiarkowanie pozytywne”. Istotne wzrosty bo o 38% r/r do kwoty 135 298 tys. zł można zauważyć w przychodach ze sprzedaży brutto, a także w przychodach netto z kluczowego dla rozwoju Grupy segmentu inwestycji w portfele wierzytelności bankowych (wzrost […]

GK Pragma Inkaso notuje 120-procentowy wzrost wartości kontraktacji usługi windykacji na zlecenie po I kwartale 2015 r.

Dziś GK Pragma Inkaso opublikowała dane sprzedażowe za I kwartał 2015 r. Łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 199,4 mln zł, co oznacza 25-procentowy wzrost w porównaniu do I kwartału 2014 roku. Największy wzrost (o 120% r/r) można zaobserwować w ramach usługi windykacji na zlecenie do wartości 74,3 mln zł w porównaniu z 33,8 […]

Fundusz Sekurytyzacyjny Pragma 1 notuje wysoki gotówkowy wynik za I kwartał br., planuje osiągnąć ponad 20-procentowy udział w rynku, a wartość certyfikatów wzrosła w I kwartale o ponad 5 proc.!

14 kwietnia br. Zarząd Pragma Inkaso SA podał do publicznej wiadomości dane finansowe dotyczące  Pragma 1 FIZ Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego za I kwartał 2015 r.  Fundusz w tym okresie odnotował bardzo wysoki poziom wpłat gotówkowych z portfela wierzytelności (2.058 tys. zł, co stanowi 15 % wartości godziwej portfela na początku br.), co po rozliczeniu kosztów […]

GK Pragma Inkaso SA: Istotny wzrost przychodów oraz 36 proc. wzrost wyniku na sprzedaży w 2014 r.

W dniu 23.03.2015 r. opublikowano wyniki GK Pragma Inkaso SA za 2014 r. Widać istotny wzrost przychodów brutto i netto (odpowiednio o 28 i 15 proc. r/r) oraz wyniku na sprzedaży (o 36 proc.). Wartość kontraktacji w 2014 roku wyniosła 904,5 tys. zł, co oznacza 66 proc. wzrost w porównaniu do 2013 roku. Największy wzrost […]

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl