FreshMail.pl

Start   >  Komunikaty prasowe

GK Pragma Inkaso SA: 5-krotny wzrost przychodów z tytułu serwisowania portfeli Pragma 1 oraz 0,5 mld obrotu Pragma Faktoring w 2015 r. !

W dniu 21.03.2016 r. opublikowano wyniki GK Pragma Inkaso SA za 2015 r. Podkreślić należy rosnące przychody z tytułu serwisowania portfeli Pragma 1 (pięciokrotny wzrost u stosunku do 2014 r. do kwoty 1 833 tys. zł.) oraz rekordową wartość przychodów brutto osiągniętych przez Pragma Faktoring (odpowiadających zrealizowanym wpłatom gotówkowym z portfela) przekraczając kwotę 0,5 mld […]

Wartość nominalna portfela wierzytelności Funduszu Sekurytyzacyjnego Pragmy Inkaso wynosi ok. 750 mln zł po 3 kwartale 2015 r.

14 października br. Zarząd Pragma Inkaso SA podał do publicznej wiadomości dane finansowe dotyczące Pragma 1 FIZ Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego za III kwartał 2015 r.  Fundusz w tym okresie odnotował bardzo wysoki poziom wpłat gotówkowych z portfela wierzytelności tj. 3.580 tys. zł, co po rozliczeniu kosztów operacyjnych pozwoliło wygenerować 2.654 tys. zł gotówki i dało […]

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Pragma Inkaso po I półroczu jest już wyższy o 9% od wyniku rocznego za 2014 r.

Zarząd pozytywnie ocenia opublikowane dziś dane finansowe GK Pragma Inkaso za I półrocze 2015 r. O 19% wzrosły r/r przychody ze sprzedaży brutto Grupy, zysk brutto o 29%, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. o 34%. Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze br. przypadający na akcjonariuszy Pragma Inkaso jest już na 30. […]

Fundusz Sekurytyzacyjny Pragmy Inkaso notuje wysokie wzrosty wyników finansowych po 2 kwartale 2015 r.

15 lipca br. Zarząd Pragma Inkaso SA podał do publicznej wiadomości dane finansowe dotyczące  Pragma 1 FIZ Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego za II kwartał 2015 r.  Fundusz w tym okresie odnotował bardzo wysoki poziom wpłat gotówkowych z portfela wierzytelności tj. 3.613 tys. zł (wzrost o 76 proc. w stosunku do I kwartału br.), co po rozliczeniu kosztów […]

W II kwartale portfel funduszu sekurytyzacyjnego Pragmy Inkaso wzrósł o ponad 500 mln zł!

Dziś Pragma Inkaso S.A. opublikowała dane dotyczące wartości kontraktacji i portfela w II kwartale br. Wartość nominalna portfela wierzytelności nabytych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny osiągnęła wartość 748,3 mln zł! Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez fundusz Pragma 1 w samym II kwartale r. wyniosła 519,4 mln zł. Cena portfeli nabytych […]

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl