FreshMail.pl

Start   >  Komunikaty prasowe

Pragma Inkaso podtrzymuje strategię działania

14 listopada 2016 r. Pragma Inkaso SA opublikowała dane finansowe za trzy kwartały. Spółka pokazuje rosnące wyniki i zapewnia o podtrzymaniu strategii rozwoju. Skonsolidowane przychody netto wyniosły 9.528 tys. zł i wzrosły o 8% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Największy udział w przychodach (57%) ma usługa faktoringu realizowana przez spółkę Emitenta Pragma […]

Pragma Inkaso – sekurytyzacja wierzytelności korporacyjnych okazała się strzałem w dziesiątkę!

29 sierpnia 2016 r. Pragma Inkaso SA opublikowała dane finansowe pierwszego półrocza. Jak potwierdzają przedstawione dane rozwój działalności sekurytyzacyjnej przynosi oczekiwane rezultaty. W pierwszym półroczu 2016 r. wzrosły przychody netto z kluczowych dla rozwoju Grupy segmentów inwestycji w portfele wierzytelności bankowych – o 72% oraz faktoringu – 12%. Zgodnie z ogłoszoną strategią, w celu dalszego […]

136 – proc. wzrost wartości kontraktacji Grupy Pragma

GK Pragma Inkaso SA opublikowała dane sprzedażowe za I kw. 2016 r. Łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 365 mln zł, co oznacza wzrost aż o 136 proc. w porównaniu do I kwartału 2015 roku. Największy wzrost wartości kontraktacji można zaobserwować w ramach usługi zakupu portfeli wierzytelności, co wynika z działalności funduszu sekurytyzacyjnego Pragma […]

Grupa Pragma w stronę on-line

Objęcie udziałów w LeaseLink przez Pragma Faktoring W dniu 21 kwietnia br. Spółki Pragma Faktoring oraz LeaseLink połączyły swoje siły. Umowa inwestycyjna przewiduje objęcie przez Pragma Faktoring S.A. nowych udziałów wyemitowanych przez LeaseLink, dających 50% udział Pragma Faktoring w podwyższonym kapitale zakładowym. W kolejnych etapach umowa przewiduje kierowanie do Pragma Faktoring kolejnych emisji udziałów w […]

1 2 3 14

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl