FreshMail.pl

Start   >  Aktualności

Historyczna wartość wpłat na portfele serwisowane przez Pragma Inkaso

Zarząd Spółki przedstawił dziś wyniki dotyczące wpłat na portfele wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso.  W 3 kwartale wpłaty osiągnęły rekordową wartość 6,9 mln zł. Wartość wpłat z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

Pragma Inkaso planuje zakończyć rok 2017 zyskiem

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej udzielonym przez Prezesa Pragmy Inkaso – Tomasza Boduszka, dowiecie się o planowanej strategii do 2020 r., która ma zostać przedstawiona do końca 2017 r. Poznacie również jakimi kierunkami rozwoju zainteresowana jest spółka. Cały wywiad znajdziesz >> tutaj.

Informacje o działalności serwiserskiej Pragma Inkaso

Informacje znajdziesz w pliku PDF, klikając >> tutaj.

Zakończenie procesu kontraktacji portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych Bonus 2 i Bonus 3

Fundusz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Pragma Inkaso, nabył od banku z siedzibą w Polsce portfel wierzytelności biznesowych zabezpieczonych hipotecznie o wartości nominalnej 73,8 mln zł.  Dzięki tej transakcji Pragma Inkaso zakończyła podstawowy proces kontraktacji portfeli do powstałych w 2016 r. we współpracy z Money Makers TFI S.A. (Grupa […]

Kierunki strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso

Zarząd opublikował wstępne założenia Strategii, które kształtują się następująco: 1. Podstawowym segmentem działalności Grupy będzie finansowanie sektora MSP realizowane w ramach spółki Pragma Faktoring S.A. Ten segment będzie skupiał większość aktywów Grupy, generował największy strumień przychodów i przepływów, w sposób dynamiczny zwiększał swoją wartość. Wzrost skali działalności faktoringowej będzie budowany przede wszystkim w oparciu o […]

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl