Pragma Inkaso odnotowała skokowy wzrost wartości portfeli

Zarząd Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso nie rzucał słów na wiatr i zrealizował zapowiedź dynamicznego wzrostu portfela wierzytelności nabywanych przez fundusze sekurytyzacyjne, a obsługiwanych przez Pragma Inkaso SA. Całkowita wartość [...]

16 stycznia 2017 r. 04:24

Dobry czas Pragmy Inkaso SA

Dowiedz się jak wyglądały skonsolidowane wyniki finansowe Pragmy Inkaso w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku 2016. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

2 stycznia 2017 r. 16:32

Parkiet o nowej strategii Pragma Inkaso

„… Pragma Inkaso nie zamierza składać broni. W odróżnieniu bowiem od wielu konkurentów spółka nie chce toczyć wyniszczającej batalii o kolejne niezabezpieczone wierzytelności konsumenckie. Spółka ma inny pomysł na biznes.” Przeczytaj [...]

22 listopada 2016 r. 10:01

Kalendarium

28

Sierpnia
2017

Publikacja raportu okresowego rozszerzonego skonsolidowanego za I półrocze 2017 roku

14

Listopada
2017

Publikacja raportu okresowego rozszerzonego skonsolidowanego za III kwartał 2017 roku

Pragma w liczbach

Pragma Inkaso zakończyła rok 2016 ze skonsolidowanymi wynikami

Przychody

NETTO

Zysk

NETTO

Aktywa

Kapitał własny