Informacje o działalności serwiserskiej Pragma Inkaso

Informacje znajdziesz w pliku PDF, klikając >> tutaj.

22 czerwca 2017 r. 16:03

Zakończenie procesu kontraktacji portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych Bonus 2 i Bonus 3

Fundusz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Pragma Inkaso, nabył od banku z siedzibą w Polsce portfel wierzytelności biznesowych zabezpieczonych [...]

 r. 14:53

Kierunki strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso

Zarząd opublikował wstępne założenia Strategii, które kształtują się następująco: 1. Podstawowym segmentem działalności Grupy będzie finansowanie sektora MSP realizowane w ramach spółki Pragma Faktoring S.A. Ten segment będzie skupiał [...]

 r. 14:53

Pragma w liczbach

Pragma Inkaso zakończyła rok 2016 ze skonsolidowanymi wynikami

Przychody

NETTO

Zysk

NETTO

Aktywa

Kapitał własny